Opvoedopstellingen

Een opvoedopstelling is een andere manier om opvoedkundige vraagstukken te benaderen. Het geeft op een diepere laag informatie over het gedrag van kinderen, de relatie met de ouders en andere opvoedkundige thema's. Vaak zien we dat pijnplekken van ouders gespiegeld worden in gedrag van kinderen. Alleen aandacht voor gedragsverandering helpt niet. Daarin hebben de meeste ouders al alles geprobeerd. Een opvoedopstelling geeft direct en concreet inzicht op dat wat nodig is.

Mission Possible

Mission Possible is een persoonlijk ontwikkelingsprogramma voor jongeren. Het programma bestaat uit 11 stappen of taken die jongeren kunnen helpen doelen te stellen en deze ook echt waar te maken. Werken met Mission Possible is een leerervaring, die het vervullen van dromen en het bereiken van doelen voor deze leeftijdsgroep een stukje makkelijker maakt. Het leert lastige dingen veranderen, door gebruik te maken van de eigen sterke punten en door leren samen te werken.

 

De MatriXmethode

De matriXmethode is een korte coachingsmethode om kinderen, jongeren en ook volwassenen een handige strategie te laten ontwikkelen bij emotionele problemen, volle hoofden en leerproblemen. Emotionele problemen, zoals bijvoorbeeld enkelvoudige angsten worden voorgoed aangepakt door de beleving van de angst aan te pakken. Want de beleving, dat wat je ziet, hoort, voelt of denkt, maak je namelijk zelf. En dat wat je zelf maakt, kun je met behulp van de matriXmethode ook zelf veranderen. Bij volle hoofden en bij leerproblemen leer je hoe je moet leren, zodat je beter in staat bent informatie op te nemen, te verwerken, op te slaan en ook weer terug te vinden. Het doel van coaching met de matriXmethode is het kind of de volwassene op een natuurlijke manier vanuit eigen persoonlijke kracht te leren hoe hij/zij dit zelf kan doen. Gemiddeld is er na een of twee sessies een duidelijk positief resultaat.

 

Kwaliteitenspel

Het leren herkennen van de eigen kwaliteiten van een kind, is heel waardevol. Door met kinderen over hun goede eigenschappen, hun kwaliteiten, te praten, krijgen zij inzicht in zichzelf. Het benoemen van de eigen kwaliteiten kan kinderen bevestigen in wie ze zijn, in wat ze de moeite waar maakt. Het leren kennen en herkennen van je eigen kwaliteiten zorgt ervoor dat ze een positief beeld krijgen van zichzelf. Overigens leidt de aandacht voor kwaliteiten niet alleen tot meer zelfinzicht. Kinderen leren ook oog te krijgen voor kwaliteiten van anderen. Dit is een belangrijke sociale vaardigheid die leidt tot erkenning en acceptatie van de ander.

Een taal erbij (duplo-opstellingen)

Met "Een taal erbij" kan er op een dieper, onbewust niveau naar onderlinge sociale verhoudingen gekeken worden. Dit kan binnen het gezin, maar ook in een situatie op het schoolplein, bijvoorbeeld bij pestgedrag. Er wordt hierbij o.a. gebruik gemaakt van Playmobil-poppetjes, waarmee relaties en situaties worden neergezet.

Ademhalingsoefeningen

Kinderen en jongeren worden door deze oefeningen bewuster van hun eigen lichaam en de zintuigen, de adem en de verbeeldingskracht. Ze leren om naar binnen te gaan, zich te ontspannen, zich te concentreren en aanwezig te zijn zonder zich te verliezen in de prikkels om hen heen.

Verhalen en visualisaties

Een krachtig middel om in te zetten bij de coaching zijn verhalen. Het kan zorgen voor herkenning, verwerking en inzicht. Heel mooi is hoe verhalen bij kinderen ook kunnen zorgen voor bewustwording van hun innerlijke kracht. Door visualisaties krijgen kinderen en jongeren de kans hun kracht te ondergaan, omdat ze zo contact maken met de bron van zuivere en positieve gevoelens in hun eigen binnenste.