FF NODIG hanteert een unieke aanpak, coachen met dubbel f. Het zelfoplossend vermogen is daarbij altijd het uitgangspunt. Door verschillende methodieken met elkaar te combineren en af te stemmen op jouw behoefte, wordt het traject afgestemd op jou. FF NODIG graaft daarbij niet in het verleden, maar kijkt naar het heden en de toekomst en kijkt daarbij vooral naar jou of jouw kind als individu.

Werkwijze met kinderen

We starten met een kennismakingsgesprek met de ouder(s)/verzorger(s). Zij kunnen het beste aangeven wat de problematiek van hun kind is. Dit gesprekje neemt ca. 15 min in beslag en kan per telefoon gevoerd worden. Daarna volgt er een intakegesprek van ruim een uur waarin vragen, ervaringen, wensen en verwachtingen van de ouders uitgebreid worden besproken. Het kind is daarbij niet aanwezig. Vervolgens ga ik de aanpak bepalen en het aantal sessies dat ik denk dat we nodig hebben.

Daarna volgt de kennismaking met het kind. Ik leg het kind uit wat de bedoeling is en samen gaan we de hulpvraag van het kind ontdekken. In wekelijkse sessies van een uur. Tussentijds worden de ouders op de hoogte gebracht van de voortgang en hierbij geef ik tips over hoe je je kind het beste kan helpen. Hierbij overleg ik altijd eerst met het kind wat ik wel en niet mag zeggen. Het kan zijn dat er een individuele sessie met de ouders moet plaatsvinden. Na het aantal sessies volgt er een evaluatiegesprek met de ouders en wordt het eventuele vervolg besproken.

Werkwijze jongeren en volwassenen

We starten met een eerste intake waarin we de hulpvraag bespreken. Is er een klik, dan stel ik een plan van aanpak op en bepaal ik hoeveel sessies ik denk nodig te hebben. We hebben steeds gesprekken van een uur. Na het aantal sessies volgt er een evaluatiegesprek en wordt het eventuele vervolg besproken.

Ben je jonger dan 16 jaar?

Dan heb je toestemming van je ouders nodig, maar je mag mij gerust bellen om te overleggen hoe je hier het beste over kan beginnen bij je ouders.


Wil je meer weten? Neem dan contact met mij op.