Doen wat werkt!

Deze training is er voor iedereen die met jongeren in gesprek wil gaan over lastige situaties. Of het nu gaat om situaties die voor jongere lastig zijn, voor de omgeving of voor allebei? Ook als de jongere zelf (nog) geen probleem ervaart.

In onze ijver om jongeren te helpen, dragen we oplossingen aan, geven we tips, vertellen we hoe de jongere zich moet gedragen of leggen we uit waarom het zo niet langer kan. En onbewust gaan we voorbij aan zijn/haar eigen oplossing. De uitdaging is: hoe bereik ik dat jongeren gemotiveerd zijn voor gedragsverandering? Hoe help ik jongeren hun eigen doelen te formuleren? En vooral: hoe doe ik dit op een manier die hen aanspreekt? Deze training geeft je de tools om jongeren met problemen te begeleiden. En het geeft jongeren de mogelijkheid zelf expert te worden en zelf de regie in handen te nemen en te houden. Hierdoor ontwikkelen ze meer zelfvertrouwen en zelfsturing.

 

Doelen stellen en waar maken.

De filosofie van het oplossingsgerichte denken, gaat ervanuit dat praktisch alle problemen kunnen worden opgevat als vaardigheden die nog ontwikkeld moeten worden of waar de jongere op dat moment niet over kan beschikken.

Oplossingsgericht werken leert jongeren doelen te stellen en deze waar te maken. Zij leren lastige dingen te veranderen door gebruik te maken van eigen sterke punten. Deze leerervaring maakt het vervullen van dromen en het bereiken van doelen voor jongeren makkelijker. Tijdens de training maken we gebruik van de 11 stappen van de oplossingsgerichte methode Mission Possible van A Brand New Way.

 

Stap 0:

De oplossingsgerichte benadering doorbreekt heel snel het patroon van negatieve verwachtingen, omdat aan het negatieve gedrag geen aandacht meer wordt geschonken. In plaats daarvan worden jongeren voortdurend uitgenodigd tot positief gedrag en ligt de focus alleen daar waar echte winst is te behalen.

Kinderen hebben dit heel snel door en zien heel snel de voordelen voor zichzelf. Bij jongeren kan dit soms enige tijd duren en vergt dit dus meer aandacht van de coach.

Dit noemen we stap 0. Hier begint het mee, wanneer jongeren niet vrijwillig met jullie in gesprek gaan. Hoe raken ze gemotiveerd? Hoe worden zij uiteindelijk ook echt “klant” voor verandering? Bij kleine kinderen is dat nog relatief makkelijk. Die werken van nature graag mee, simpelweg omdat ze vanuit zichzelf geneigd zijn tot positief gedrag en goed reageren op complimentjes en positieve aandacht. Maar als jongeren hier al veel in teleurgesteld zijn en gewend zijn geraakt aan een negatieve benadering wil dat nog wel eens anders zijn.

 

Jouw investering:

De investering voor de 2-daagse training, inclusief trainingsdocument van FF NODIG met opdrachten en oefeningen en een poster met de 11 stappen van Mission Possible op A3 formaat bedraagt € 265,00 ex. btw.

 

Intervisie:

Het oplossingsgericht werken en communiceren zelf is vooral een denkomslag. Het is een proces van inzicht én ervaring. Daarom biedt FF NODIG de deelnemers de mogelijkheid tot intervisie. Hierin worden o.a. ervaringen gedeeld om zo van elkaar te leren, kunnen vragen/casussen worden ingebracht en besproken, worden persoonlijke doelen gesteld én formuleert elke deelnemer een persoonlijke actie ten behoeve van zijn/haar eigen deskundigheidsbevordering. Een intervisie doen we in kleine groepjes, duurt ca. 4 uur en vraagt van jou een financiele bijdrage van € 85,00 ex. btw.

 

Voor wie?

Ben jij coach, docent, zorgcoördinator, mentor, therapeut of begeleid jij jongeren op een andere manier en wil je leren oplossingsgericht te werken?
Neem dan gerust contact met mij op!

 

Lokatie:

De trainingen vinden plaats in Apeldoorn

Geef niet het beste van jezelf aan de ander,

maar haal het beste van de ander uit zichzelf!