FF NODIG geeft ook diverse trainingen. Trainingen aan kinderen, jongeren en ouders. En ook deskundigheidsbevorderingstrainingen voor professionals. Ook in de trainingen is het zelf oplossen van problemen altijd het uitgangspunt. Iedere situatie is uniek en vraagt om een eigen aanpak. Daarom worden ook de trainingen afgestemd op de behoefte.