In deze tijd komt er veel op kinderen af. Er kunnen zich allerlei situaties voordoen waar ze emotioneel moeilijk mee overweg kunnen. Voor kinderen kan bijvoorbeeld een scheiding, het overlijden van een dierbare of pesten tot grote problemen leiden. Ook leerproblemen zoals dyslexie en dyscalculatie of sociaal-emotionele problemen zoals ADD of ADHD kunnen voor grote onrust zorgen.

Hier kan zelfs een bepaald gedrag uit ontstaan. Zoals problemen met het zelfvertrouwen of vertrouwen in anderen, problemen met het zelfbeeld, onhandelbaar gedrag, concentratieproblemen, teruggetrokken gedrag, woede-uitbarstingen, faalangst of andere angsten.

Mijn doel is om samen de sterke punten, kracht en kwaliteiten van een kind te (her)ontdekken. Door deze centraal te zetten leren ze (weer) te vertrouwen op zichzelf. Ook gaan we aan de slag met het denken en doen en komen ze er zelf achter dat ze deze kunnen beïnvloeden op een positieve manier.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse creatieve werkvormen, zoals gesprekjes, verhalen en spelletjes om zo dicht mogelijk bij de wijze waarop kinderen van nature communiceren te komen. Zo kan het zijn dat een kind een opdracht mee naar huis krijgt. Belangrijk is dat de omgeving van het kind dit positief benadert en stapjes in de goede richting complimenteert. Want, ze hebben misschien ff iemand nodig, maar uiteindelijk kunnen ze het helemaal alleen!


Stabiel en zeker de toekomst in!