Meer doen van wat wél werkt

De kwaliteit van het onderwijs hangt nauw samen met de kwaliteit van de docent voor de klas. Die kwaliteit staat soms onder druk. Leerlingen gedragen zich anders dan we graag zouden willen. Vanuit onmacht worden we dan vaak boos, we corrigeren geregeld of we sturen leerlingen de les uit. Dit alles om controle te krijgen.
Deze controle is echter slechts van tijdelijke aard. Dan is er behoefte aan antwoorden op vragen als: wat is het effect van mijn gedrag? Welke alternatieven heb ik? Hoe krijg ik invloed op het gedrag van de leerlingen? Wat doe ik al wat wél werkt?

 

Werkwijze

Tijdens de intake wordt de mogelijke hulpvraag besproken. Er volgen 2 lesbezoeken waarin deze hulpvraag wordt geanalyseerd vanuit de praktijkvoorbeelden en besproken met de leerkracht. Na consensus zijn de thema’s zichtbaar. Met behulp van een persoonlijk, nader te bepalen doel, gaan we met deze thema’s aan de slag.
Vertrekpunt bij de begeleiding wordt niet ‘het probleem’, maar juist de gewenste situatie. Door verschillende methodieken met elkaar te combineren, wordt het traject afgestemd op de behoefte van de docent.

Deze begeleiding zet mensen in de uitoefening van hun beroep in hun kracht. Verheldering van knelpunten leidt tot meer plezier in het werk van de werknemer en betere schoolresultaten van de leerlingen.

 Neem vrijblijvend contact met me op om de mogelijkheden te bespreken!

Als iets werkt doe er meer van
Als iets niet werkt, doe iets anders of doe er minder van
Als iets werkt of goed is ga er dan niet aan sleutelen