FF NODIG (Apeldoorn) coacht kinderen, jongeren en volwassenen die vastlopen op verschillende vlakken, helpt ouders bij opvoedingsvragen, maar traint ook professionals.

FF NODIG hanteert daarbij een unieke aanpak, coachen met dubbel f. Het zelf oplossen van je problemen is daarbij altijd het uitgangspunt. Door verschillende methodieken met elkaar te combineren en af te stemmen op jouw behoefte, wordt het traject afgestemd op jou. Want geen probleem is hetzelfde, geen mens is hetzelfde.

FF NODIG graaft daarbij niet in het verleden, maar kijkt naar het heden en de toekomst, naar jou. Samen (her)ontdekken we jouw sterke punten, kracht en kwaliteiten. Door deze centraal te zetten leer je (weer) te vertrouwen op jezelf. Daarnaast gaan we aan de slag met je denken en doen en kom je er zelf achter dat je deze kan beïnvloeden op een positieve manier. En als je dat eenmaal weet? Dan kan je het helemaal alleen.

Lees meer over de gehanteerde methodieken & technieken van FF NODIG.
Lees meer over de werkwijze van FF NODIG.


Soms heb je ff iemand nodig,
maar uiteindelijk kan je het helemaal alleen!